Over mfc Combo 

Wie zijn we?

Mfc Combo is een organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. We bieden een integrale begeleiding van gezinnen met kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar in een problematische leefsituatie. Mfc Combo gaat doelbewust met het hele gezin aan de slag: kind, ouders, broers/zussen en eventueel ook grootouders of andere betrokkenen.

Typisch aan onze begeleiding

 • Op maat van elk gezin
 • Vertrekkend vanuit een vraag
 • in samenwerking met andere hulpverleners

Welke opvoedingshulp kan je krijgen?

Mfc Combo bekijkt samen met het gezin wat jullie willen bereiken. Hiervoor hebben we een breed aanbod aan begeleiding op maat:

Contextbegeleiding

 • Ons uitgangspunt: elk gezin kan eigen oplossingen vinden voor hun moeilijkheden. We ondersteunen je in die zoektocht met gesprekken thuis of in de voorziening.
 • Ouders spelen een belangrijke rol in onze begeleiding. Jij kent je zoon of dochter immers best.
 • Als het kan, woont je kind of jongere thuis.

Individuele begeleiding

 • Je kind krijgt een begeleider bij mfc Combo aan wie het alles kan vertellen. Van een ruzie op school tot papa en mama die gaan scheiden.
 • Met de begeleider doet je kind ook dingen samen, bijvoorbeeld knutselen of een sportclub zoeken.

Schoolbegeleiding

 • Tijdens het huiswerkmoment bekijkt een begeleider de schoolagenda, samen met je kind.
 • Je kind studeert en maakt zijn taken onder begeleiding.
 • We houden contact met school en volgen alles mee op.

Groepswerking

 • Door de begeleiding in groep leren kinderen met elkaar omgaan.
 • Er zijn zowel groepsactiviteiten, als individuele activiteiten

Ouderwerking

 • Groepsbijeenkomsten met andere gezinnen
 • Uitwisselen van tips en oplossingen
 • Tijdens de meedoedagen doen ouders, kinderen en jongeren samen activiteiten

Overnachten

 • Je kind slaapt in een eigen kamer
 • Het aantal nachten wordt in overleg vastgelegd met jullie gezin en eventueel met andere hulpverleners of de jeugdrechter.
 • ’s Ochtends na het ontbijt gaat je kind naar school. Na de lessen komt het terug naar de voorziening. ’s Avonds wordt er samen met de andere kinderen gegeten.

Kamertraining

 • Voor jongeren die zelfstandig willen wonen.
 • Verblijf in een studio in een huis van mfc Combo.
 • Onder begeleiding leer je zelf koken, de studio onderhouden, alleen zijn, een budget beheren enz.
 • Een begeleider is steeds bereikbaar

Zelfstandig wonen

 • Voor jongeren vanaf 17 jaar die zelfstandig wonen buiten de voorziening.
 • Een begeleider komt 1 of 2 keer per week langs en bespreekt hoe het is om op eigen benen te staan.
 • Ondersteuning op praktisch, administratief of emotioneel vlak.

Visietekst

In Combo is de begeleiding gericht op het ontwikkelen van kansen voor kinderen en jongeren in een problematische leefsituatie. We vertrekken vanuit een geloof in de groeikracht en mogelijkheden van elke persoon. Dit willen we waarmaken met competente en creatieve medewerkers. Ons engagement wordt gedragen door een pluralistische levensvisie. Deze missie kan in “Combo” samengevat worden.

 • Contextbegeleiding
 • Op maat
 • Maatschappelijke participatie
 • Betrouwbare omgeving
 • Open huis

Organigram

Mfc Combo bestaat uit verschillende afdelingen op verschillende vestigingsplaatsen.
Ze werken vanuit eenzelfde pedagogische visie maar leggen eigen klemtonen.

mfc_logo_2

lijnen
malpertuus_200x200

28 GEZINNEN 

 • 2 modules dagbegeleiding met CB laagintensief
 • 6 modules verblijf -12j met CB Contrabas
 • 4 modules verblijf +12j met CB Asap
 • 10 modules kamertraining met CB laagintensief
 • 6 modules CB i.f.v. autonoom wonen laagintensief
damplus_200x200

20 GEZINNEN 

 • 10 modules dagbegeleiding 6-16 jaar
 • 10 modules verblijf 10-18j
trommelplus_200x200

13 GEZINNEN 

 • 10 modules dagbegeleiding 6-14 jaar met CB
 • 3 modules verblijf 6-14 jaar met CB
surdo_200x200

20 GEZINNEN 

 • 12 modules CB en training
 • 8 modules positieve heroriëntering (i.s.m. Alba)