Over mfc Combo

Mfc Combo is een organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. We bieden een integrale begeleiding van gezinnen met kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen 0 en 25 jaar in een moeilijke leefsituatie. Mfc Combo gaat doelbewust met het hele gezin aan de slag: kind, jongere, jongvolwassene, ouders, broers/zussen en eventueel ook grootouders of andere betrokken zorgfiguren.

> Wat houdt mfc Combo allemaal in?
> Wat is onze visie?

Typisch aan onze begeleiding

 • Op maat van elk gezin
 • Vertrekkend vanuit een vraag
 • In samenwerking met andere hulpverleners

Wie, wat, waar?

Mfc Combo bestaat uit verschillende afdelingen op verschillende vestigingsplaatsen.
Ze werken vanuit eenzelfde pedagogische visie maar leggen eigen klemtonen.

mfc_logo_2

malpertuus_200x200

28 GEZINNEN 

 • 2 modules dagbegeleiding met CB laagintensief
 • 6 modules verblijf -12 jaar met CB Contrabas
 • 4 modules verblijf +12 jaar met CB Asap
 • 10 modules kamertraining met CB laagintensief
 • 6 modules CB i.f.v. autonoom wonen laagintensief
damplus_200x200

20 GEZINNEN 

 • 10 modules dagbegeleiding 6-16 jaar
 • 10 modules verblijf 6-16 jaar
trommelplus_200x200

13 GEZINNEN 

 • 10 modules dagbegeleiding 6-14 jaar met CB
 • 3 modules verblijf 6-14 jaar met CB
surdo_200x200

20 GEZINNEN 

 • 12 modules CB en training
 • 8 modules positieve heroriëntering (i.s.m. Alba)
 • 5 modules positieve heroriëntering (i.s.m. 1G1P en De Wissel)
Onze visie

Mfc Combo staat voor

Deze begrippen staan centraal binnen mfc Combo en vormen het uitgangspunt van onze dagelijkse werking. Dit zijn de kernwoorden voor iedere beleidsbeslissing en zijn een leidraad voor ons kwaliteitsbeleid.

Dagelijks gaan we binnen mfc Combo aan de slag via gerichte contextbegeleiding met een sterke focus op het ontwikkelen van de kansen van kinderen en jongeren binnen verontrustende leefsituaties. We vertrekken hierbij vanuit een geloof in de groeikracht en mogelijkheden van elk individu. We kijken hierbij naar elke situatie op een individuele manier en tekenen samen de krijtlijnen uit voor een begeleiding op maat van het kind of de jongere.

Via samenwerkingsverbanden en maatschappelijke participatie proberen we onze kennis continu bij te stellen en te delen waar mogelijk. Op die manier werken we aan een verbreding, versterking en grotere toegankelijkheid van de verschillende centra binnen de bijzondere jeugdzorg. We streven er dagelijks naar om deze toegankelijkheid binnen de voorziening te verhogen en te benadrukken.

We vinden het zeer belangrijk om een betrouwbare omgeving te creëren voor zowel kinderen, jongeren, ouders en andere familieleden alsook alle andere betrokken zorgfiguren. We zoeken constant naar creatieve manieren om de deuren van ons huis verder open te zetten.

Hoe kunnen we jou helpen?

Lees meer over de opvoedingshulp waarvoor je bij mfc Combo terechtkan.