surdotitel

Wie zijn we?

Surdo begeleidt gezinnen met kinderen/jongeren tussen 0 en 18 jaar in de regio Vlaams-Brabant die moeilijkheden ervaren bij het opvoeden. Tijdens de thuisbegeleiding gaat een begeleider met het hele gezin op zoek naar antwoorden op jullie vragen.

Typisch aan onze begeleiding

 • de thuisbegeleiding is gratis
 • duurt 6 maanden
 • speelt in op opvoedingsvragen en bezorgdheden die leven in het gezin
 • zorgt dat er weer een positieve sfeer in het gezin ontstaat

Welke opvoedingshulp kan je krijgen?

Surdo bekijkt samen met jullie en eventuele aanmelder welke thema’s jullie willen bespreken. Het unieke in de werkwijze van Surdo zijn de trainingen.

Thuisbegeleiding

 • Kennismakingsbezoeken thuis
 • Bespreken van de opvoedingsvragen waar jullie mee zitten
 • Dingen inoefenen
 • Opvolgingsgesprekken na de training

Training

 • 5 groepsbijeenkomsten van 2 uur met doe-activiteiten voor het hele gezin.
 • Sessie met ouders en kinderen samen en apart rond hetzelfde thema.
 • Praktische oefeningen en aanleren van inzichten, technieken en vaardigheden die je daarna kan gebruiken.
 • Een groep van 4 à 5 gezinnen met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd
 • Op een plaats die bereikbaar is voor alle gezinnen

Contact

Deze module is rechtstreeks toegankelijk.
Mail naar surdo@mfccombo.be of
bel naar 0477/22.19.63

Voor aanmeldingen bel naar 0490/64.95.06

Positieve heroriëntering

Surdo biedt ook positieve heroriëntering aan (in samenwerking met Alba).

Welke hulp kan je krijgen? 

Deze hulp is kort (maximum 4 maanden) en krachtgericht en wordt ingezet bij verontrustende situaties voor kinderen van 0 tot 12 jaar. We werken met de methodiek “positieve heroriëntering”, ontwikkeld door het Oranjehuis in Kortrijk.

Aanmelding 

Aanmeldingen voor de module positieve heroriëntering is altijd via én in samenwerking met partnerorganisaties (CLB, Kind en Gezin, CAW, VK, OCJ). Je blijft als aanmelder actief betrokken gedurende het traject. Wil je partner worden, neem dan contact op met 0490/64.95.06.

Wil je een beroep doen op deze module, bel dan ook naar 0490/64.95.06.

Hoe verloopt de hulp?

We gaan aan de slag met de verontrustende situatie. Ieders aandeel in de verontrustende situatie wordt op tafel gelegd.

We gaan op zoek naar jullie krachten en bezorgdheden. Vermits Surdo gespecialiseerd is in het begeleiden van jonge kinderen (0 tot 12 jaar) wordt er niet alleen gepraat maar ook met doe-activiteiten gewerkt. We zoeken dus samen hoe je als ouder verantwoordelijkheid kan nemen om de situatie te verbeteren. En wie je daarbij kan helpen.

De Surdo-medewerkers begeleiden dit zoekproces. Aan het eind van het proces wordt een verslag gemaakt over de verontrusting en de eventuele opvolging die wordt afgesproken.

Giften

Heel erg bedankt

Welk geschenk moeten je gasten meebrengen voor je verjaardag, huwelijk, of ander feest? Zoek je een origineel geschenk dat altijd plezier doet? Steun voor de kinderen van Mfc Combo is altijd welkom. Contacteer giften@mfccombo.be of 016/23.73.32 voor meer uitleg.

Giften vanaf 40 euro per jaar (dat kan 4 x 10 euro zijn, 8 x 5 euro of 40 euro in één keer) zijn fiscaal aftrekbaar. Stort je giften op rekening BE97 0016 6595 0849 van Mfc Combo met de vermelding gift Surdo. Je ontvangt je attest dan ten laatste eind februari van het volgende jaar. In naam van alle kinderen heel erg bedankt!