surdotitel

Wat doet Surdo?

Surdo begeleidt gezinnen met kinderen/jongeren tussen 0 en 25 jaar in de regio Vlaams-Brabant (Oost) die moeilijkheden ervaren bij het opvoeden.

Thuisbegeleiding

Tijdens de thuisbegeleiding gaat een begeleider met jouw gezin op zoek naar antwoorden op jullie vragen.

Positieve Heroriëntering

Surdo biedt ook Positieve Heroriënteringstrajecten (PH-trajecten) aan.

Thuisbegeleiding bij Surdo

Gedurende 6 maanden gaat een begeleider met het hele gezin op zoek naar antwoorden op jullie vragen tijdens wekelijkse contactmomenten. Bij de start wordt er tijdens huisbezoeken kennis gemaakt. We bekijken samen welke moeilijkheden jullie ervaren. Daarna organiseren we groepsbijeenkomsten met groepsgesprekken en doe-activiteiten. Surdo volgt deze bijeenkomsten achteraf op via gezinsgesprekken aan huis. Surdo bekijkt samen met jullie en eventuele aanmelder welke thema’s jullie willen bespreken. Het unieke in de werkwijze van Surdo zijn de trainingen.

Typisch aan onze thuisbegeleiding

 • de thuisbegeleiding is gratis
 • duurt 6 maanden, éénmalig verlengbaar met 6 maanden
 • speelt in op opvoedingsvragen en bezorgdheden die leven in het gezin
 • zorgt dat er weer een positieve sfeer in het gezin ontstaat
 • iedereen kan zich hiervoor aanmelden
 • groepstrainingen met groepsgesprekken en doe-activiteiten
 • er wordt ingezet op ervaringsgerichte activiteiten

Thuisbegeleiding

 • Kennismakingsbezoeken thuis
 • Wekelijkse contactmomenten met je contextbegeleider
 • Bespreken van de opvoedingsvragen waar jullie mee zitten
 • Vaardigheden inoefenen
 • Opvolgingsgesprekken na de training

Groepstrainingen

 • Groepstrainingen met doe-activiteiten voor het hele gezin.
 • Sessie met ouders/zorgfiguren en kinderen samen en apart rond hetzelfde thema.
 • Praktische oefeningen en aanleren van inzichten, technieken en vaardigheden die je daarna kan gebruiken.
 • Een groep van enkele gezinnen met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd
 • Op een plaats die bereikbaar is voor alle gezinnen

Het unieke van Surdo: de groepstrainingen

Hoe ziet een groepstraining eruit?

Jullie starten elke sessie samen met jullie kinderen. Daarna werken ouders/zorgfiguren en kinderen elk apart rond hetzelfde thema. Als ouder/zorgfiguur ga je samen met de begeleider op zoek naar inzichten, technieken en vaardigheden die je kan gebruiken in de omgang met je kind. Dit doen we met videobeelden, oefeningen, observaties en uitwisselingen.
Ons uitgangspunt? Vertrekken vanuit een visie op positief ouderschap en gebruik maken van de krachten en mogelijkheden binnen jullie gezin. Je kind(eren) werken ook onder begeleiding rond hetzelfde thema. We gebruiken hiervoor verschillende werkvormen, aangepast aan de leeftijd: gesprekken, spel, beweging, knutselactiviteiten, film, … Elke sessie eindigt met een afsluitmoment in de grote groep.

Positieve Heroriëntering

Surdo biedt ook positieve heroriëntering aan (in samenwerking met Alba).

Welke hulp kan je krijgen?

Deze hulp is kort (4 maanden) en krachtgericht en wordt ingezet bij verontrustende situaties voor kinderen van 0 tot 12 jaar. We werken met de methodiek “positieve heroriëntering”, ontwikkeld door het Oranjehuis in Kortrijk.

Tijdens een traject Positieve Heroriëntering gaan we in zowel individuele als groepsgesprekken snel naar de kern van de verontrusting.

Typisch aan onze PH-trajecten

 • zijn gratis
 • enkel aanmelding door andere aanmelders
 • duren maximaal 4 maanden
 • vertrekken vanuit een verontrusting rond een bepaald thema
 • we bevragen ieders bezorgdheid, denken na over ieders aandeel en verantwoordelijkheid, en we gaan op zoek naar inzet en eigen krachten om tot verandering te komen
 • de aanmelder neemt actief deel aan het traject

Hoe verloopt de hulp?

We gaan aan de slag met de verontrustende situatie. Ieders aandeel in de verontrustende situatie wordt op tafel gelegd.

We gaan op zoek naar jullie krachten en bezorgdheden. Vermits Surdo gespecialiseerd is in het begeleiden van jonge kinderen (0 tot 12 jaar) wordt er niet alleen gepraat maar ook met doe-activiteiten gewerkt. We zoeken dus samen hoe je als ouder/zorgfiguur verantwoordelijkheid kan nemen om de situatie te verbeteren. En wie je daarbij kan helpen.

De Surdo-medewerkers begeleiden dit zoekproces. Aan het eind van het proces wordt een verslag gemaakt over de verontrusting en de eventuele opvolging die wordt afgesproken.

Aanmelding

Thuisbegeleiding is rechtstreeks toegankelijk en dus kan iedereen hiervoor contact opnemen.
Bel naar 0490/64.95.06 of mail naar aanmeldingen@mfccombo.be.

Aanmeldingen voor de module positieve heroriëntering gebeuren altijd via én in samenwerking met een hulpverlener (CLB, Kind en Gezin, CAW, VK, OCJ, …). Deze hulpverlener is actief betrokken gedurende het hele traject. Wil je aanmelden, neem dan contact op met je vertrouwde hulpverlener en hij of zij kan dan vervolgens contact opnemen op ons aanmeldingsnummer 0490/64.95.06 voor een coachingsgesprek.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de integrale begeleiding door Surdo:

Mail naar surdo@mfccombo.be.

Adres
Heidebergstraat 311
3010 Kessel-Lo