trommelplustitel

Wat doet Trommel+?

Trommel+ is een organisatie van mfc Combo en zorgt voor naschoolse begeleiding bij de opvoeding van kinderen en jongeren van 6 tot 14 jaar in de regio Tienen. Een begeleiding verloopt steeds in samenspraak met ouders (of andere zorgfiguren) en kinderen.

Typisch aan onze begeleiding

  • inspelen op de vragen en bezorgdheden die leven in het gezin
  • zorgen dat er weer een positieve sfeer in het gezin ontstaat
  • duurt meestal 1 tot 2 jaar

We leven van een uitkering. Dat is niet gemakkelijk met alle schulden die we moeten afbetalen. Ik poets in het zwart. Mijn man en de oudste dragen reclameblaadjes rond. Tarik (12 jaar) past dan op de kleintjes. Als er weer een brief komt van de deurwaarder is Tarik heel gespannen en reageert hij zich af tegen de kleintjes. Eigenlijk zou Tarik nog met andere kinderen moeten kunnen spelen. Waar kan hij de zorgen van het gezin een beetje vergeten.

‘s Avonds na mijn werk ben ik doodop en wil ik dat mijn kinderen direct luisteren. Dit lukt niet en dan word ik kwaad. Ze zeggen dat ik meer geduld moet hebben met mijn kinderen. Maar zien ze dan niet dat ik mijn vrouw mis die 2 jaar geleden is vertrokken. En dat ik daardoor soms niet genoeg geduld heb?

Je hebt al dikwijls geprobeerd om de dingen te veranderen, maar dat is niet zo gemakkelijk. Naast het grootbrengen van je kinderen (met alle daarbij horende uitdagingen) vragen andere zorgen vaak ook veel tijd en energie. Financiële problemen, een echtscheiding, jobverlies of ontslag, een te kleine woning of noem maar op.

Zoek je hulp of ondersteuning bij de opvoeding van je kinderen? Misschien kan Trommel+ je gezin helpen.

Overal krijg ik klachten over Bram (8 jaar). Op school krijgt hij strafstudie omdat hij vecht en de baas speelt. Op de speelpleinen vloog hij na 1 week buiten. Bram kan niet in groep spelen. Ik zie dat ook bij ons thuis. Hoe kan Bram leren rekening houden met andere kinderen?

Wat doet Trommel+?

Trommel+ begeleidt kinderen van 6 tot 14 jaar en hun gezin uit de regio Tienen.

Trommel+ helpt gezinnen om moeilijkheden in de opvoeding aan te pakken. We zorgen voor een intensieve ondersteuning van je zoon of dochter en het hele gezin. De begeleiding vertrekt vanuit de vragen die in het gezin leven en zoekt hoe er opnieuw een positieve sfeer kan ontstaan. Een begeleiding duurt meestal 1 tot 2 jaar en verloopt steeds in samenspraak met ouders (of andere zorgfiguren) en kinderen.

Kinderen kunnen zichzelf aanmelden of kunnen aangemeld worden door de ouders, andere zorgfiguren, een jeugdhulpverlener of de jeugdrechtbank.

Hoe verloopt een begeleiding?

Trommel+ biedt dagbegeleiding aan. Dit wil zeggen dat je kind na school naar Trommel+ komt om er te eten, huiswerk te maken, te spelen, enz. Nadien gaat je kind terug naar huis. Maar Trommel+ is geen naschoolse opvang. Jullie gezin zal ook intensieve begeleiding krijgen op 5 vlakken:

Individuele begeleiding voor je kind

Je kind krijgt bij Trommel+ een individuele begeleider die een luisterend oor biedt. Voor verhalen over de ruzie op school. Over zijn/haar beste vriend. Of over papa en mama die uit elkaar gaan.

Individuele begeleiding betekent ook samen dingen doen. Bijvoorbeeld de fiets herstellen, samen een sportclub zoeken of een gigantische knikkerbaan in elkaar knutselen.

Groepswerking

In Trommel+ komt je zoon of dochter terecht in een groep met maximum 10 kinderen. Zo leren kinderen met elkaar omgaan. Ze leren bijvoorbeeld wat doen bij ruzie en hoe ze hun gevoelens kunnen uiten. Er worden activiteiten gepland met de hele groep, maar er zijn ook momenten waarop je kind zich in zijn eentje met iets bezig houdt.

Schoolbegeleiding

Naar school gaan is belangrijk voor een kind en dat verloopt niet altijd even vlot. Trommel+ houdt nauw contact met de school van je kind en volgt alles mee op. Tijdens een dagelijks huiswerkmoment neemt een begeleider samen met je kind de agenda door en ondersteunen we je kind bij het studeren en maken van taken.

Contextbegeleiding

Ook de rest van het gezin krijgt begeleiding en ondersteuning. Wekelijks wordt er afgesproken met een begeleider van Trommel+ voor een gesprek of een doe-activiteit. Met de ouders/zorgfiguren, broers en/of zussen en zelfs met andere personen die belangrijk zijn voor jullie gezin. Ook bij het brengen en/of ophalen van je kind kan je steeds praten met een begeleider over hoe de dingen lopen.

Ouder-/contextwerking

Leuke bijeenkomsten versterken de band tussen ouders/zorgfiguren en kind. Daarom organiseert Trommel+ ook plezante activiteiten voor iedereen samen, zoals een barbecue in de zomer, een halloweenwandeling of een nieuwjaarsreceptie.

Ouders/zorgfiguren kunnen ook op andere manieren steun vinden bij elkaar. Daarom komen we af en toe samen om thema’s te bespreken die in meerdere gezinnen leven. Zoals veilig internetgebruik, het belang van avondrituelen, …

Wat betekent de + in Trommel+?

Trommel+ doet nog meer. Sommige gezinnen hebben extra ondersteuning nodig. Dat kan! Op maandag, dinsdag en woensdag kan je kind bij Trommel+ blijven slapen. Samen met alle betrokken partijen bekijken we hoeveel overnachtingen wenselijk zijn. Daarnaast zorgen we voor een nog intensievere begeleiding van het hele gezin.

Als ouder blijf je maximaal betrokken bij de opvoeding van je kind. Samen beslissen we bijvoorbeeld wanneer je kind gaat slapen. Of hoeveel boterhammen je kind meeneemt naar school. Elke week komt een begeleider thuis langs voor een gesprek.

Ook zorgen we voor praktische oefening rond de hulpvragen. Bijvoorbeeld: Hoe kan ik grenzen aangeven aan mijn kind? En we organiseren regelmatig samen doe- momenten rond de dingen die thuis wat moeilijker lopen. Bijvoorbeeld: samen je kind in bed stoppen.

Aanmelding

Dagbegeleiding is rechtstreeks toegankelijk en dus kan iedereen hiervoor contact opnemen.
Bel naar 0490 64 95 06 of mail naar aanmeldingen@mfccombo.be.

Het verblijf van Trommel+ is niet rechtstreeks toegankelijk. Je moet een aanvraag indienen via de intersectorale toegangspoort.
De intersectorale toegangspoort beslist of je hiervoor in aanmerking komt. Voor meer informatie: www.jeugdhulp.be

Meer informatie?

Voor meer informatie over de integrale begeleiding door Trommel+:

Bel naar 0473 99 06 29
of mail naar begeleiding.tienen@mfccombo.be.