Wat doet Nobel?

Nobel helpt jongeren zelfstandig wonen in een veilige en beschermde omgeving. Een team van 4 begeleiders helpt je hierbij op weg.

Nobel biedt twee modules aan:

 • Module kamertraining: 10 studio’s voor jongeren die de stap zetten naar zelfstandig wonen
 • Module CBAW (Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen): 6 plaatsen contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

Beide modules richten zich op jongeren tussen 17 en 25 jaar.

Kamertraining

De module kamertraining is een veilig oefenterrein waarin de jongeren zo zelfstandig mogelijk wonen. Begeleiding is altijd in de buurt maar blijft op de achtergrond. Het is aan de jongeren zelf. De jongeren worden individueel en zoveel mogelijk op maat begeleid. Afspraken worden gehanteerd binnen een wederzijds en verantwoordelijk overleg. De jongeren beschikken over hun eigen leefbudget en onderhouden zelf hun studio.

In Nobel zijn er 10 studio’s. Hier kan je zelfstandig leren wonen.

 • Je individuele begeleider helpt je hierbij. Afspraken en de weekplanning worden met jou doorgenomen. Je kan hulp vragen bij het beheer van je geld en administratie. De begeleider houdt contact met school of werk.
 • Naast al deze praktische thema’s ga je aan de slag rond emotionele thema’s, het waarom van de moeilijke situatie thuis, eenzaamheid, verdriet, … Alles is bespreekbaar. Er worden oplossingen gezocht.
 • Contextbegeleiding: je context blijft zeer belangrijk. Je hebt contact met je context of de contextbegeleider heeft regelmatig contact met je context.
Doelgroep:

10 jongeren die intensieve ondersteuning nodig hebben op weg naar zelfstandigheid, zowel op praktisch, materieel, sociaal en psychologisch vlak.

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW)

De module CBAW stelt de jongeren weer voor nieuwe uitdagingen. De jongeren huren nu zelfstandig een studio in de ruime omgeving en de begeleider stelt zijn ondersteunende diensten ter beschikking. Deze woonvorm is de grootste uitdaging voor de jongeren. In een opstartfase is het begeleidingscontact meestal erg intensief. Dit wordt geleidelijk afgebouwd tot de jongere zich veilig genoeg voelt om zonder hulp zelfstandig verder te leven. Dan wordt hij stilaan losgelaten.

Het aanbod:

 • Een begeleider komt wekelijks bij je langs.
 • De begeleider ondersteunt je bij het zoeken naar een woning.
 • Je kan bij hem of haar steun vinden bij alle praktische zaken, financiën, administratie, …
 • En steun bij alle emotionele zaken.
 • Je kan hulp vragen bij het onderhouden van de contacten met je familie.
 • Je begeleider helpt je bij het uitbouwen van een netwerk van vrienden en familie.

Doelgroep:

6 jongeren die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen, op praktisch, materieel, sociaal en psychologisch vlak.

Het unieke van Nobel: Fasensysteem

In Nobel wordt in de TCK-werking (trainingscentrum kamerwonen) gebruikt gemaakt van een fasensysteem. Dit wil zeggen dat we in drie fasen werken, met eerst de opstartfase, automatisch gevolgd door de verblijfsfase. Die fase kan qua duur erg variëren naargelang de leeftijd, de hulpvraag en de context van de jongere (gaande van een half jaar tot langer dan 2 jaar). Van zodra de jongere duidelijkheid heeft omtrent zijn perspectief na TCK, begint de vertrekfase.

In het fasensysteem hanteren we 6 domeinen:

 • financiën en administratie
 • netwerk
 • huishouden
 • dagbesteding
 • zelfzorg
 • perspectief

Hierbij worden aandachts- en werkpunten die van belang zijn voor zelfstandigheid en zelfredzaamheid telkens concreet opgelijst.

Aan de hand van vragenlijsten en gesprekken met de jongeren worden die domeinen geconcretiseerd. In die zin vormt het ‘fasensysteem’ een werkinstrument om op die verschillende domeinen na te gaan wat de jongere al wel of nog niet kan, wat de jongere wil (dient te) leren, wat werkpunten vormen tijdens de begeleiding, wat er in orde moet zijn om later de stap naar zelfstandig wonen te kunnen zetten.

Aanmelding

Deze hulpverlening is niet rechtstreeks toegankelijk. Je moet een aanvraag indienen via de intersectorale toegangspoort.
De intersectorale toegangspoort beslist of je hiervoor in aanmerking komt. Voor meer informatie: www.jeugdhulp.be

Meer informatie?

Voor meer informatie over de integrale begeleiding door Nobel:

Bel naar 0490 44 88 25
of mail naar
 nobel@mfccombo.be.

Adres
Bukenstraat 46
1910 Buken (Kampenhout)