Wat doet Contrasap?

Contrasap omvat 2 kleinschalige, huiselijke leefgroepen voor kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar. Tegelijkertijd wordt steeds contextbegeleiding aangeboden.
Aan deze groepen zijn bovendien ook 2 plaatsen dagbegeleiding verbonden.

Verblijf

Overnachting voor kinderen

Jongens en meisjes vanaf 6 jaar kunnen enkele of meerdere keren overnachten in het huis van Contrasap. In deze flexibele en gestructureerde omgeving leren zij respectvol samenleven met continue hulp van de begeleiders. We ondersteunen de kinderen/jongeren en hun context bij moeilijke leefsituaties en zoeken mee naar gepaste oplossingen.

Doel

De bedoeling is dat de kinderen/jongeren zo snel mogelijk terug thuis kunnen wonen. De begeleiding verloopt planmatig en zesmaandelijks is er een evaluatie. De kinderen/jongeren verblijven in een leefgroep met een huiselijke sfeer. Het aantal nachten wordt samen bepaald. Bij de <12-jarigen streven we naar maximaal 4 weeknachten en zetten zodoende intensief in op het ondersteunen van zo maximaal mogelijk ’thuis’ kunnen verblijven.

Contextbegeleiding

De contextbegeleiding staat centraal in de hulpverlening. De opvoedingsondersteuning zoekt samen met ouders/zorgfiguren hoe ze verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun kinderen. Hoe ze goed kunnen zorgen voor hun kinderen. Hoe het samenleven beter kan lopen. Het gezin bepaalt de doelstellingen. In sommige gevallen geeft ook de gemandateerde voorziening of de jeugdrechter doelstellingen aan. Wekelijks of minimaal 2-wekelijks is er een contactmoment met de contextbegeleider.

Individuele begeleiding

Je kind krijgt in Contrasap een individuele begeleider die een luisterend oor biedt. Met de individuele begeleider wordt enerzijds bekeken hoe de situatie beleefd wordt en anderzijds samen leuke dingen gedaan. Er worden doelstellingen vastgelegd die om de zes maanden geëvalueerd worden.

Ouder-/contextwerking

Leuke bijeenkomsten versterken de band tussen ouders/zorgfiguren en kind. Daarom organiseert Contrasap ook activiteiten, zoals een barbecue in de zomer, een halloweenwandeling of een nieuwjaarsreceptie.

Ouders/zorgfiguren kunnen ook op andere manieren steun vinden bij elkaar. Daarom komen we af en toe samen om thema’s te bespreken die in meerdere gezinnen leven. zoals veilig internetgebruik, het belang van avondrituelen, …

Schoolbegeleiding

Naar school gaan is belangrijk voor een kind en dat verloopt niet altijd even vlot. Contrasap houdt nauw contact met de school van je kind en volgt alles mee op. Tijdens een dagelijks huiswerkmoment neemt een begeleider samen met je kind de agenda door en ondersteunen we je kind bij het studeren en maken van taken. Er worden samen afspraken gemaakt rond de communicatie met de school en het dragen van de schoolkosten.

Groepswerking

In Contrasap komt je zoon of dochter terecht in een gemengde groep met kinderen tussen 6 en 16 jaar. Zo leren kinderen met elkaar omgaan. Ze leren bijvoorbeeld wat te doen bij ruzie en hoe ze hun gevoelens kunnen uiten. Er worden activiteiten gepland met de hele groep of per leeftijd, maar er zijn ook momenten waarop je kind zich in zijn eentje met iets bezig houdt.

Aanmelding

Dagbegeleiding is rechtstreeks toegankelijk en dus kan iedereen hiervoor contact opnemen.
Bel naar 0490/64.95.06 of mail naar aanmeldingen@mfccombo.be.

Het verblijf van Contrasap is niet rechtstreeks toegankelijk. Je moet een aanvraag indienen via de intersectorale toegangspoort.
De intersectorale toegangspoort beslist of je hiervoor in aanmerking komt. Voor meer informatie: www.jeugdhulp.be

Meer informatie?

Voor meer informatie over de integrale begeleiding door Contrasap:

Bel naar 0490 44 88 25
of mail naar begeleiding.buken@mfccombo.be.