Contacteer ons

Een dringende vraag?

Je kan terecht in onze afdelingen:

 • Dam+:
  • begeleiding.leuven@mfccombo.be
  • 0486 61 38 66
 • Malpertuus
  • begeleiding.buken@mfccombo.be
  • 0490 44 88 25
 • Trommel+
  • begeleiding.tienen@mfccombo.be
  • 0473 99 06 29
 • Surdo
  • surdo@mfccombo.be

Weet je niet bij welke afdeling je met je vraag terecht kan? Bel dan naar 016 23 73 32 of mail naar info@mfccombo.be

Hoe kan je een beroep doen op mfc Combo?

Meestal zal een andere hulpverlener (CLB, Kind en Gezin, CAW, OCMW, de huisarts, …) je deze hulp aanraden. Mail dan naar aanmeldingen@mfccombo.be of bel naar 0490 64 95 06. Je kan vrijblijvend komen kennismaken.

Onze verblijfmodules zijn niet rechtstreeks toegankelijk. Gespecialiseerde hulpvragen zoals Kamertraining, Verblijf in een leefgroep of Contextbegeleiding Autonoom Wonen worden gebundeld bij de Integrale Toegangspoort. Dat betekent dat je niet zomaar onmiddellijk bij ons kan aankloppen met de vraag of je kind (gedeeltelijk) bij ons kan verblijven. Een andere hulpverlener (CLB, Kind en Gezin, CAW, …) kan je vraag stellen aan de Intersectorale Toegangspoort. De Intersectorale Toegangspoort maakt een inschatting van je vraag.

Ook aanmeldingen voor PH verlopen via een andere hulpverlener.

Voor meer informatie:

De andere modules zijn wel rechtstreeks toegankelijk. Dat betekent dat je wel onmiddellijk een vraag voor dagbegeleiding of contextbegeleiding bij ons kan stellen. Bel of mail onze contactpersoon: aanmeldingen@mfccombo.be of bel 0490 64 95 06

Met alle administratieve vragen kan je terecht bij

Mfc Combo
Parkstraat 185
3000  Leuven
016 23 73 32
info@mfccombo.be

Ondernemingsnr.: 0839 782 745

Klachten of bedenkingen?

Met klachten, vragen, bedenkingen,… kan je de directie contacteren op mfccombo@mfccombo.be

mfc_logo_2