malpertuustitel

Wat doet Malpertuus?

In Malpertuus kunnen 28 kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen 6 en 25 jaar terecht.

Malpertuus helpt enerzijds kinderen, jongeren en hun context om moeilijkheden in de opvoeding aan te pakken. We zorgen voor een intense ondersteuning van je zoon of dochter en het hele gezin. De begeleiding vertrekt vanuit de vragen die in het gezin leven en zoekt hoe er opnieuw een positieve sfeer kan ontstaan. Anderzijds kunnen jongvolwassenen hier geholpen worden in hun weg naar zelfstandigheid en zelfstandig wonen.

Verblijf

De module Verblijf voor jongens en meisjes van 6 tot 25 jaar is niet rechtstreeks toegankelijk. Je doet een aanvraag samen met een jeugdhulpverlener. De intersectorale toegangspoort beslist over je aanvraag. Meer informatie kan je vinden bij www.jeugdhulp.be of via de jeugdrechtbank.

Dagbegeleiding

De module Dagbegeleiding in groep voor jongens en meisjes van 6 tot 16 jaar uit de regio. Deze module is rechtstreeks toegankelijk. Voor inlichtingen of om je aan te melden kan je terecht bij aanmeldingen@mfccombo.be of 0490/64.95.06

De afdelingen van Malpertuus

Malpertuus heeft 2 verschillende afdelingen, Contrasap en Nobel.

contrasap

Contrasap omvat 2 kleinschalige, huiselijke leefgroepen voor kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar. Bijhorend wordt steeds contextbegeleiding aangeboden.
Aan deze groepen zijn bovendien ook 2 plaatsen dagbegeleiding verbonden

nobel-button

Nobel beschikt over 10 studio’s die plaats bieden aan jongeren die de stap zetten naar zelfstandig wonen (module kamertraining) en 6 plaatsen contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (module CBAW).

Aanmelding

Dagbegeleiding (Contrasap) is rechtstreeks toegankelijk en dus kan iedereen hiervoor contact opnemen.
Bel naar 0490/64.95.06 of mail naar aanmeldingen@mfccombo.be.

De verblijfsmodules van Contrasap en Nobel zijn niet rechtstreeks toegankelijk. Je moet een aanvraag indienen via de intersectorale toegangspoort.
De intersectorale toegangspoort beslist of je hiervoor in aanmerking komt. Voor meer informatie: www.jeugdhulp.be

Voor meer informatie over de integrale begeleiding door Malpertuus:

bel naar 0490 44 88 25
of mail naar begeleiding.buken@mfccombo.be.

Adres
Bukenstraat 44
1910 Buken (Kampenhout)