malpertuustitel

Wie zijn we?

In Malpertuus kunnen 28 gezinnen terecht met kinderen tussen 6 en 18 jaar. Malpertuus biedt de volgende modules aan:

  • contextbegeleiding
  • contextbegeleiding in functie van autonoom wonen voor 6 jongeren
  • dagbegeleiding in groep voor 2 jongeren
  • een leefgroep voor 6 kinderen tussen 6 en 14 jaar
  • een leefgroep voor 4 jongeren tussen 14 en 18 jaar
  • kamertraining voor 10 jongeren die de stap in de richting van zelfstandig wonen willen zetten.

Enkel de module dagbegeleiding is rechtstreeks toegankelijk via coordinator@mfccombo.be of 0490/64.95.06.
Alle andere modules zijn niet rechtstreeks toegankelijk. Je doet een aanvraag samen met een jeugdhulpverlener. De intersectorale toegangspoort beslist over je aanvraag. Voor meer inlichtingen: www.jongerenwelzijn.be/jeugdhulp of de sociale dienst van de jeugdrechtbank.

Welke opvoedingshulp kan je krijgen?

Giften

Heel erg bedankt

Welk geschenk moeten je gasten meebrengen voor je verjaardag, huwelijk, of ander feest? Zoek je een origineel geschenk dat altijd plezier doet? Steun voor de kinderen van Mfc Combo is altijd welkom. Contacteer giften@mfccombo.be of 016/23.73.32 voor meer uitleg.

Stort uw giften op rekening BE97 0016 6595 0849 van Mfc Combo met de vermelding gift Malpertuus. In naam van alle kinderen heel erg bedankt.