damplustitel

Wie zijn we?

In Dam+ organiseren we twee modules:

De module dagbegeleiding in groep voor jongens en meisjes van 6 tot 16 jaar uit de regio Leuven. Deze module is rechtstreeks toegankelijk. Voor inlichtingen of om je aan te melden coordinator@mfccombo.be of 0490/64.95.06.

Een tweede module is verblijf voor meisjes van 10 tot 16 jaar. Deze module is niet rechtstreeks toegankelijk. Je doet een aanvraag samen met een jeugdhulpverlener. De intersectorale toegangspoort beslist over je aanvraag. Meer informatie bij www.jongerenwelzijn.be/jeugdhulp of via de jeugdrechtbank.

Welke opvoedingshulp kan je krijgen?

Dam+ biedt dagbegeleiding in groep aan. Na school komt je kind naar Dam+ om huiswerk te maken, te spelen, te eten, enz. ’s Avonds slaapt je kind thuis.

Tegelijk krijgt het hele gezin een intensieve begeleiding op vier vlakken:

Individuele begeleiding van je kind

 • Kennismakingsbezoeken thuis
 • Bespreken van de opvoedingsvragen waar jullie mee zitten
 • Dingen inoefenen
 • Opvolgingsgesprekken na de training

Schoolbegeleiding

 • Dagelijks huiswerkmoment: een begeleider neemt samen met je kind de agenda door en ondersteunt  bij het studeren en maken van taken.
 • Dam+ houdt contact met school en volgt alles op.

Groepswerking

 • Je kind wordt opgevangen in een gemengde groep kinderen tussen 6 en 16 jaar.
 • Activiteiten met de hele groep samen, per leeftijd of het kind in zijn eentje. Het doel? Leren met elkaar omgaan.
 • Op een plaats die bereikbaar is voor alle gezinnen

Contextbegeleiding

Samen zoeken hoe de opvoedingsproblemen kunnen aan gepakt worden.

 • Regelmatig komt een begeleider thuis langs voor een gesprek
 • Doe-activiteiten voor het hele gezin.
 • Contact met andere gezinnen tijdens de ouderwerking om bijvoorbeeld opvoedingstips uit te wisselen.

Leuke bijeenkomsten versterken de band tussen ouders en kind. Daarom organiseert Dam+ ook activiteiten, zoals een barbecue in de zomer, een halloweenwandeling of een nieuwjaarsreceptie.

Contact

Dam+
Vaartstraat 139
3000 Leuven
Tel 016/22.27.02
Fax 016/89.08.66
Gsm 0486/61.38.66
Mail damplus@mfccombo.be

Overnachting voor meisjes

Meisjes kunnen blijven slapen

Meisjes vanaf 10 jaar kunnen enkele of meerdere nachten overnachten in het huis van Dam+. In deze flexibele en gestructureerde omgeving leren zij respectvol samenleven met continue hulp van de begeleiders. We ondersteunen de jongeren en hun context bij de problematische leefsituaties en we zoeken mee naar gepaste oplossingen.

De contextbegeleiding staat centraal in de hulpverlening. De opvoedingsondersteuning zoekt samen met ouders hoe ze verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun kinderen. Hoe ze goed kunnen zorgen voor hun kinderen. Hoe het samenleven beter kan lopen. Het gezin bepaalt de doelstellingen. In sommige gevallen geeft ook de gemandateerde voorziening of de jeugdrechter doelstellingen aan. De contextbegeleider komt wekelijks aan huis.

De bedoeling is dat de kinderen/jongeren zo snel mogelijk terug thuis kunnen wonen. De begeleiding verloopt planmatig en om de zes maanden is er een evaluatie. De meisjes verblijven in een leefgroep met een huiselijke sfeer. Het aantal nachten wordt samen bepaald.

De individuele begeleiding zorgt ervoor dat de jongeren zich op alle vlakken zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Met de individuele begeleider wordt bekeken hoe de situatie beleefd wordt. En er wordt gewerkt aan inzicht in de eigen situatie. Doelstellingen worden om de zes maanden vastgelegd en geëvalueerd.

Giften

Heel erg bedankt

Welk geschenk moeten je gasten meebrengen voor je verjaardag, huwelijk, of ander feest? Zoek je een origineel geschenk dat altijd plezier doet? Steun voor de kinderen van Mfc Combo is altijd welkom. Contacteer giften@mfccombo.be of 016/23.73.32 voor meer uitleg.
Giften vanaf 40 euro per jaar (dat kan 4×10 euro zijn, 8×5 euro of 40 euro in één keer) zijn fiscaal aftrekbaar. Stort je gift op rekening BE97 0016 6595 0849 van Mfc Combo met de vermelding gift Dam+. Je ontvangt je attest dan ten laatste eind februari van het volgende jaar.
In naam van alle kinderen heel erg bedankt.