damplustitel

Wat doet Dam+?

In Dam+ organiseren we twee modules.

Dam+ helpt gezinnen om moeilijkheden in de opvoeding aan te pakken. We zorgen voor een intense ondersteuning van je zoon of dochter en het hele gezin. De begeleiding vertrekt vanuit de vragen die in het gezin leven en zoekt hoe er opnieuw een positieve sfeer kan ontstaan. Een begeleiding duurt meestal 1 tot 2 jaar en verloopt steeds in samenspraak met ouders/zorgfiguren en kinderen.

Dagbegeleiding

De module dagbegeleiding in groep voor jongens en meisjes van 6 tot 16 jaar uit de regio Leuven. Deze module is rechtstreeks toegankelijk. Voor inlichtingen of om je aan te melden kan je terecht bij aanmeldingen@mfccombo.be of 0490/64.95.06.

Verblijf

Een tweede module is verblijf voor meisjes van 6 tot 16 jaar. Deze module is niet rechtstreeks toegankelijk. Je doet een aanvraag samen met een jeugdhulpverlener. De intersectorale toegangspoort beslist over je aanvraag. Meer informatie kan je vinden bij www.jongerenwelzijn.be/jeugdhulp of via de jeugdrechtbank.

Mijn dochter Kim (15 jaar) doet wat ze in haar hoofd krijgt. Ze komt veel te laat thuis en spijbelt regelmatig. Het lukt gewoon niet om afspraken te maken met haar. Thuis loopt de spanning hoog op. Daarom heeft de jeugdrechter beslist dat ze enkele nachten bij Dam+ gaat slapen.

‘s Avonds na mijn werk ben ik doodop en wil ik dat mijn kinderen direct luisteren. Dit lukt niet en dan word ik kwaad. Ze zeggen dat ik meer geduld moet hebben met mijn kinderen. Maar zien ze dan niet dat ik mijn vrouw mis die 2 jaar geleden is weggegaan. En dat ik daardoor soms niet genoeg geduld heb?

Je hebt al dikwijls geprobeerd om de dingen te veranderen, maar dat is niet zo gemakkelijk. Naast het grootbrengen van je kinderen (met alle daarbij horende uitdagingen) vragen andere zorgen vaak ook veel tijd en energie. Financiële problemen, een echtscheiding, jobverlies of ontslag, een te kleine woning of noem maar op.
Zoek je hulp of ondersteuning bij de opvoeding van je kinderen? Misschien kan Dam+ je gezin helpen. 

Dagbegeleiding

Hoe verloopt de dagbegeleiding?

Dam+ biedt dagbegeleiding aan. Dit wil zeggen dat je kind na school naar Dam+ komt om er te eten, huiswerk te maken, te spelen, enz. Nadien gaat je kind terug naar huis. Maar Dam+ is geen naschoolse opvang. Jullie gezin zal ook intensieve begeleiding krijgen op 5 vlakken.

Doel

Door dagelijkse ondersteuning en verlichting proberen we moeilijke opvoedingssituaties samen aan te pakken.

Verblijf

Overnachting voor meisjes

Meisjes vanaf 6 jaar kunnen enkele of meerdere nachten overnachten in het huis van Dam+. In deze flexibele en gestructureerde omgeving leren zij respectvol samenleven met continue hulp van de begeleiders. We ondersteunen de jongeren en hun context bij moeilijke leefsituaties en zoeken mee naar gepaste oplossingen.

Doel

De bedoeling is een rustplek creëren waar kinderen of jongeren voor korte of langere termijn kunnen verblijven om te werken rond een toekomstperspectief. De begeleiding verloopt planmatig en om de zes maanden is er een evaluatie. De meisjes verblijven in een leefgroep met een huiselijke sfeer. Het aantal nachten wordt samen bepaald.

Contextbegeleiding

De contextbegeleiding staat centraal in de hulpverlening. De opvoedingsondersteuning zoekt samen met ouders/zorgfiguren hoe ze verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun kinderen. Hoe ze goed kunnen zorgen voor hun kinderen. Hoe het samenleven beter kan lopen. Het gezin bepaalt de doelstellingen. In sommige gevallen geeft ook de gemandateerde voorziening of de jeugdrechter doelstellingen aan. De contextbegeleider komt wekelijks aan huis.

Groepswerking

In Dam+ komt je zoon of dochter terecht in een gemengde groep met kinderen tussen 6 en 16 jaar. Zo leren kinderen met elkaar omgaan. Ze leren bijvoorbeeld wat te doen bij ruzie en hoe ze hun gevoelens kunnen uiten. Er worden activiteiten gepland met de hele groep of per leeftijd, maar er zijn ook momenten waarop je kind zich in zijn eentje met iets bezig houdt.

Ouder-/contextwerking

Dam+ organiseert enerzijds ontspannende activiteiten, anderzijds komen we af en toe samen om thema’s te bespreken die in meerdere gezinnen leven, zoals veilig internetgebruik, het belang van avondrituelen, … Zo kunnen ouders/zorgfiguren werken aan de band met hun kind maar ook steun vinden bij elkaar.

Schoolbegeleiding

Naar school gaan is belangrijk voor een kind en dat verloopt niet altijd even vlot. Dam+ houdt nauw contact met de school van je kind en volgt alles mee op. Tijdens een dagelijks huiswerkmoment neemt een begeleider samen met je kind de agenda door en ondersteunen we je kind bij het studeren en maken van taken. Er worden samen afspraken gemaakt rond de communicatie met de school en het dragen van de schoolkosten.

Individuele begeleiding

Je kind krijgt in Dam+ een individuele begeleider die een luisterend oor biedt. Met de individuele begeleider wordt enerzijds bekeken hoe de situatie beleefd wordt en anderzijds samen leuke dingen gedaan. Er worden doelstellingen vastgelegd die om de zes maanden geëvalueerd worden.

Aanmelding

Dagbegeleiding is rechtstreeks toegankelijk en dus kan iedereen hiervoor contact opnemen.
Bel naar 0490/64.95.06 of mail naar aanmeldingen@mfccombo.be.

Het verblijf van Dam+ is niet rechtstreeks toegankelijk. Je moet een aanvraag indienen via de intersectorale toegangspoort.
De intersectorale toegangspoort beslist of je hiervoor in aanmerking komt. Voor meer informatie: www.jeugdhulp.be

Meer informatie?

Voor meer informatie over de integrale begeleiding door Dam+:

bel naar 0486 61 38 66
of mail naar begeleiding.leuven@mfccombo.be.