Cookie & Privacyverklaring

1. Verzameling van persoonsgegevens

MFC Combo verwerkt via deze website een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens;

  • Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld bij gebruik van de website, zoals IP-adressen en het aantal keren dat u de website bezocht. Deze persoonsgegevens worden verkregen door het gebruik van cookies; een klein gegevenselement dat door een website in de webbrowser wordt opgeslagen. MFC Combo gebruikt deze gegevens enkel in het kader van de analyse van onze websitebezoeken.
  • Persoonsgegevens verstrekt met het oog op info verkrijgen en bestellingen voor pedagogisch materiaal plaatsen. Deze persoonsgegevens worden verzameld met het vraagformulier en zijn in de eerste plaats enkel identificatiegegevens zoals; naam, e-mailadres, e.a.. Verder kan u vrij meer informatie geven zodat uw vraag vlot behandeld kan worden. De gegevens verkregen via dit formulier worden door MFC Combo enkel voor de behandeling van vragen en bestellingen verwerkt.

1.1 Cookies

Wat?

Een cookie is een klein gegevenselement dat door een website in de webbrowser wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies maakt het mogelijk de browser van bezoekers te herkennen, met als doel informatie over u te onthouden. Cookies maken herkenning van de instellingen van uw browser mogelijk, zodat u sneller en gemakkelijker op een website kan surfen. Zij zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen. Bepaalde cookies kunnen ook door een derde geplaatst worden, bijvoorbeeld Statcounter voor het meten van het gebruik van de website (dit zijn zogenaamde cookies van derden). Indien u niet wenst dat een website cookies plaatst op uw computer, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. De website van MFC Combo maakt gebruik van verschillende soorten cookies, hieronder verder opgelijst.

Hoe lang worden cookies opgeslagen?

Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies worden slechts tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit, worden die cookies gewist.

Permanente cookies

Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.

Wie plaatst en beheert cookies?

Eerstepartijcookies
Eerstepartijcookies zijn cookies die MFC Combo beheert en die eigen zijn aan de bezochte of gebruikte onlinedienst.

Derdepartijcookies
Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van de website. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens van uw bezoek aan de website aan derden verzonden worden.

Waarom cookies?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke of essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Het is bijgevolg aangeraden om deze cookies niet uit te schakelen.

 

Functionele cookies

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert.

 

Prestatie- en analysecookies

Aan de hand van deze cookies wordt informatie verzameld over de wijze waarop bezoekers gebruik maken van de website. Dit gebeurt met het doel om de inhoud van de website te verbeteren, verder aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak te vergroten.

 

Overige cookies

Dit zijn cookies die niet bij één van de bovenstaande categorieën van cookies horen. Een voorbeeld zijn cookies die ingeschakeld kunnen worden om zelf webanalyses te maken ter optimalisatie van de website. Naast de hierboven vermelde prestatie- en analysecookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zijn uit te schakelen omdat hier mogelijks identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de eerder vermelde prestatie- en analysecookies.

Cookie Domein Bewaartermijn
sc_is_visitor_unique www.mfccombo.be 2 jaar
PHPSESSID statcounter.com Einde browsing sessie
__cfduid statcounter.com 1 jaar
is_unique statcounter.com 5 jaar
is_unique_1 statcounter.com 5 jaar
is_visitor_unique statcounter.com 2 jaar
landing statcounter.com 1 jaar
sc_is_visitor_unique statcounter.com 2 jaar

 

1.2 Informatieaanvragen en bestellingen

De verzamelde gegevens voor informatieaanvragen en bestellingen van pedagogisch materiaal, zoals beschreven onder 1., worden slechts bijgehouden zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Voor de informatieaanvragen betekent dit zolang ze noodzakelijk zijn voor de behandeling van de vraag. Voor de bestelling van materiaal worden ze gebruikt voor de verzending van het materiaal en registratie in boekhouding. Alle niet-noodzakelijke gegevens worden na afhandeling verwijderd. Enkel wegens boekhoudkundige verplichtingen wordt het strikt noodzakelijke hiervoor bijgehouden. Alle gegevens worden op passende manier beveiligd om zo de bescherming van uw gegevens te garanderen.

 

2. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Zodra u persoonsgegevens aan ons heeft bezorgd, heeft u het recht op:

  • Een verzoek tot toegang tot uw persoonsgegevens;
  • Een verzoek tot correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Bezwaar tegen een verwerkingsactiviteit;
  • Een verzoek tot overdracht van gegevens (dit betekent dat u verzoekt om uw gegevens over te dragen naar een andere organisatie in een machineleesbaar standaardformaat);
  • Een klacht neer te leggen bij de Toezichthoudende Autoriteit.

 

U kan ons steeds contacteren om uw rechten uit te oefenen.

 

3. Wat gebeurt er indien het cookie- en privacybeleid wordt gewijzigd?

We kunnen deze verklaring op elk moment wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de kennisgeving van kracht en die kan op alle mogelijke manieren gebeuren, waaronder het posten van de aangepaste tekst op de website. Het voortdurend gebruik van de website geeft aan dat gebruikers de cookie- en privacyverklaring gelezen hebben.

4. Contactgegevens

Indien u vragen heeft omtrent deze verklaring, kan u steeds contact opnemen met MFC Combo. Ook voor verdere vragen omtrent de verwerking van gegevens en uitoefening van uw rechten tijdens begeleiding door MFC Combo kan u ons contacteren.