Waarvoor kan je bij mfc Combo terecht?

Mfc Combo bekijkt samen met jouw gezin wat jullie willen bereiken. Hiervoor hebben we een breed aanbod aan begeleiding op maat.

Welke opvoedingshulp kan je krijgen?

Contextbegeleiding

Ons uitgangspunt: elk gezin kan eigen oplossingen vinden voor zijn moeilijkheden. We ondersteunen je in die zoektocht met gesprekken in de context of in de voorziening.

Ouders of andere zorgfiguren spelen een belangrijke rol in onze begeleiding. Jij kent je zoon of dochter immers best. De context wordt ook aangemoedigd minstens één training (ism Surdo) mee te volgen.

Als het kan, woont je kind of jongere in zijn context.

Verblijf

Je kind slaapt in een eigen kamer.

Het aantal nachten wordt in overleg vastgelegd met jouw gezin en eventueel met andere hulpverleners of de jeugdrechter.

’s Ochtends na het ontbijt gaat je kind naar school. Na de lessen komt het terug naar de voorziening. ’s Avonds wordt er samen met de andere kinderen gegeten.

Individuele begeleiding

Je kind krijgt een begeleider bij mfc Combo die een luisterend oor biedt. Van een ruzie op school tot papa en mama die gaan scheiden.

Met de begeleider doet je kind ook dingen samen, bijvoorbeeld knutselen of een sportclub zoeken.

Groepswerking

Door de begeleiding in groep leren kinderen met elkaar omgaan.

Er zijn zowel groepsactiviteiten, als individuele activiteiten.

Schoolbegeleiding

Tijdens het huiswerkmoment bekijkt een begeleider de schoolagenda, samen met je kind.

Je kind studeert en maakt zijn taken onder begeleiding.

We houden contact met school en volgen alles mee op.

Ouder/contextwerking

Bij de ouderwerking organiseren we groepsbijeenkomsten met andere gezinnen. Dit maakt het uitwisselen van tips en oplossingen mogelijk.

Tijdens de meedoedagen doen ouders, kinderen en jongeren samen activiteiten.

Kamertraining

Jongeren die zelfstandig willen wonen, kunnen verblijven in de studio’s in een huis van mfc Combo.

Onder begeleiding leer je zelf te koken, de studio te onderhouden, alleen te zijn, een budget te beheren enz.

Een begeleider is steeds bereikbaar.

Zelfstandig wonen

Voor jongeren vanaf 17 jaar die zelfstandig wonen buiten de voorziening.

Een begeleider komt 1 of 2 keer per week langs en bespreekt hoe het is om op eigen benen te staan.

Ondersteuning op praktisch, administratief of emotioneel vlak.

Wie kan er bij ons terecht?

Bij mfc Combo kan je komen aankloppen als

  • (groot)ouder & zorgfiguur
  • kind, jongere,  jongvolwassene
  • hulpverlener

Samen met jou kijken we hoe mfc Combo je kan helpen. 

Onze verblijfmodules zijn niet rechtstreeks toegankelijk. Meer gespecialiseerde hulpvragen zoals Kamertraining, Verblijf in een leefgroep of Contextbegeleiding Autonoom Wonen worden gebundeld bij de Integrale Toegangspoort. Daar bepaalt men dan welke hulpvraag bij welke organisatie terechtkomt.
Tel: 02 243 50 03
Email: act.vlaamsbrabantbrussel@opgroeien.be.

Aanmeldingen voor de module positieve heroriëntering gebeuren altijd via én in samenwerking met een hulpverlener (CLB, Kind en Gezin, CAW, VK, OCJ, …).

De andere modules zijn wel rechtstreeks toegankelijk. Dat betekent dat je wel onmiddellijk een vraag voor dagbegeleiding of contextbegeleiding bij ons kan stellen. Bel of mail onze contactpersoon:
aanmeldingen@mfccombo.be
of bel 0490 64 95 06

Op zoek naar ondersteuning voor je gezin? Maak vrijblijvend kennis