contrabastitel

Wie zijn we?

Contrabas helpt gezinnen met jonge kinderen die tijdelijk niet volledig thuis kunnen wonen door opvoedingsproblemen.

Je zoon of dochter komt bij Contrabas terecht na doorverwijzing van de jeugdrechter of een jeugdhulpverlener. We doen er alles aan om je kind zo snel mogelijk weer thuis te laten wonen door intensieve begeleiding.

Typisch aan onze begeleiding:

 • opvang en overnachting in een huiselijke omgeving
 • inspelen op de vragen en bezorgdheden die leven in het gezin
 • zorgen dat er weer een positieve sfeer in het gezin ontstaat

Welke opvoedingshulp kan je krijgen?

Contrabas zorgt voor een intensieve ondersteuning van je zoon of dochter en het hele gezin.
Je kind wordt opgevangen in een kleine leefgroep van zes kinderen tussen 6 en 12 jaar en overnacht hier.
In principe komt je kind tijdens het weekend naar huis.

Bedoeling is dat je kind zo snel mogelijk weer thuis kan wonen.
Hiervoor zetten we een waaier aan begeleiding in:

Individuele begeleiding van je kind

 • Je kind heeft een individuele begeleider
 • Je kind kan er alles aan vertellen.
 • De begeleider houdt contact met school en volgt het huiswerk op.
 • Samen dingen doen met de begeleider, zoals ravotten in de tuin of samen een sportclub zoeken

Begeleiding van het hele gezin

 • We stellen samen een plan op om je kind weer thuis te laten wonen.
 • We werken hiervoor samen met de jeugdrechter, consulent en/of andere jeugdhulpverlener(s).

Contextbegeleiding

 • We zoeken samen met jullie hoe opvoedingsproblemen aangepakt kunnen worden
 • Wekelijks kom een begeleider thuis langs voor een gesprek
 • Er zijn meedoedagen: samen dingen doen met je zoon of dochter.
 • Er zijn groepsbijeenkomsten met andere gezinnen om bijvoorbeeld opvoedingstips uit te wisselen.

Contact

Contrabas – Malpertuus
Bukenstraat 44
1910 Kampenhout
Tel 016/61.76.70
Mail malpertuus@mfccombo.be

Giften

Heel erg bedankt

Welk geschenk moeten je gasten meebrengen voor je verjaardag, huwelijk, of ander feest? Zoek je een origineel geschenk dat altijd plezier doet? Steun voor de kinderen van Mfc Combo is altijd welkom. Contacteer giften@mfccombo.be of 016/23.73.32 voor meer uitleg.

Stort uw giften op rekening BE97 0016 6595 0849 van Mfc Combo met de vermelding gift Contrabas. In naam van alle kinderen heel erg bedankt.