asaptitel

Wie zijn we?

Bij Asap zijn jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar welkom, die door een problematische leefsituatie niet meer thuis kunnen wonen.
We bieden hulpverlening op maat, uitgaande van de verwachtingen, noden en perspectieven van alle betrokken gezinsleden.

Deze module is niet rechtstreeks toegankelijk. Je kan een aanvraag voor deze module indienen via hulpverleners, bij de intersectorale toegangspoort. Meer informatie: www.jeugdhulp.be of de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank. Beschikkingen of jeugdhulpbeslissingen lopen 6 maanden.

Welke opvoedingshulp kan je krijgen?

De begeleiding is gericht op het realiseren van opvoedingsdoelen en opgroeidoelen.
Voor elke jongere wordt het perspectief van de hulpverlening samen bepaald en om de zes maanden geëvalueerd.
We werken altijd samen met het gezin.

De leefgroep

Jongeren kunnen overnachten in een leefgroep. Het aantal nachten wordt samen bepaald.

Asap is een kleine gemengde leefgroep. Het is een veilige, gestructureerde plek waar jongeren zich verder kunnen ontwikkelen.

Individuele begeleiding

Afhankelijk van de vraag wordt met de jongere een hulpverleningstraject uitgestippeld met heel concrete doelstellingen.

Bijvoorbeeld:

  • Leren van praktische vaardigheden
  • Leren van sociale vaardigheden
  • Goede relaties ontwikkelen met ouders, broers, zussen, vrienden
  • Netwerk opbouwen
  • Goed keuzes leren maken
  • Diploma halen
  • Toekomstperspectief

Verder

Heel regelmatig worden groepsactiviteiten georganiseerd voor iedereen die in de leefgroep logeert over thema’s als drugs, agressiebeheersing, …

Contextbegeleiding staat centraal in de begeleiding en is gericht op opvoedingsondersteuning.

Contact

Asap – Malpertuus
Bukenstraat 44
1910 Kampenhout
Tel 016/61.76.70
Mail malpertuus@mfccombo.be

Giften

Heel erg bedankt

Welk geschenk moeten je gasten meebrengen voor je verjaardag, huwelijk, of ander feest? Zoek je een origineel geschenk dat altijd plezier doet? Steun voor de kinderen van Mfc Combo is altijd welkom. Contacteer giften@mfccombo.be of 016/23.73.32 voor meer uitleg.

Stort uw giften op rekening BE97 0016 6595 0849 van Mfc Combo met de vermelding gift Asap. In naam van alle kinderen heel erg bedankt.