Vacature ELP met kadering 1G1P Oost-Brabant

 In Geen categorie

1G1P Oost-Brabant  zoekt

 

 • Gezinscoaches
 • Eerstelijnspsychologen Kind en Jongere

 

 

Wat is één gezin – één plan?

 

 

‘1G1P Oost-Brabant’ is een innovatief samenwerkingsverband van verschillende intersectorale Jeugdhulpactoren die zich engageren om de rechtstreeks toegankelijke hulp in  6 Eerstelijnszones (Druivenstreek, Leuven, Leuven Noord, Leuven Zuid, Demerland, Zuidoost Hageland) af te stemmen en te versterken.

 

Samen gaan we voor ‘Eén gezin, één plan’ !

 

We stellen het gezin centraal. Het gezin bepaalt de hulp, wij ondersteunen het gezin waar zij dit nodig achten, waar dit wenselijk is, en met betrekking tot de thema’s die zij aanbrengen.

Vanuit de ‘wraparound care’ visie helpen we het gezin duurzame antwoorden te vinden op zijn hulpnoden, o.a. door in te zetten op de sterktes van het gezin, door het gezin sociaal te versterken, en door maatoplossingen te zoeken. Het gezinsplan dient een breed antwoord te geven op de noden van het gezin.

We denken zowel ‘out of the box’ als binnen de kaders van het werkveld! We werken over de sectoren heen. We zoeken steunbronnen en inspiratiebronnen, in eerste instantie binnen het eigen netwerk van het gezin, alsook bij lokale initiatieven, in de jeugdhulp, en zo verder. We zorgen hierbij steeds dat het gezin zo veel mogelijk de regie blijft behouden.

We organiseren ons hulpaanbod via een intersectoraal samengesteld team, opgedeeld in 3 subteams. De bestaande werking in Oost-Brabant (Eerstelijnszones Demerland en zuidoost Hageland) wordt uitgebreid met een subteam voor de Eerstelijnszones  Leuven, Leuven Noord en Leuven Zuid, en een subteam voor de  Eerstelijnszone Druivenstreek.

De regioteams bestaan uit gezinscoaches  en eerstelijnspsychologen, en hun aanbod wordt  aangevuld met specifiek aanbod binnen en buiten het team:  positieve heroriëntering, ervaringsgerichte ondersteunende begeleiding, trajecten in CGG, Opgroeien, VAPH, AWW en EKC.

De drie teams  functioneren samen onder één inhoudelijke coördinator die  focust op het concrete hulpaanbod. Twee deeltijdse werkingscoördinatoren staan in voor de uitbouw van het samenwerkingsverband, het betrekken van partners in de drie regio’s  en de afstemming met de betrokken eerstelijnszones (coördinatie-opdracht).

Meer informatie en de profielbeschrijvingen zijn te vinden op

www.jeugdhulphageland.be

 

Vacature Eerstelijnspsycholoog Kind en Jongere

Binnen ons samenwerkingsverband 1G1P Oost Brabant zijn we op zoek naar deeltijdse medewerkers die de functie van Eerstelijnspsycholoog Kind en Jongere opnemen.

 

Doel

Je biedt of laagdrempelige, generalistische psychologische hulp of gerichte zorg bij een hulpvraag van een kind/jongere en zijn/haar context. Je interventies beogen een grotere zelfredzaamheid van de (het) cliënt(systeem). Indien nodig stem je gericht af op omliggende zorg en/of leid je het cliëntsysteem toe

Vacature Eerstelijnspsycholoog Kind en Jongere

 

Binnen ons samenwerkingsverband 1G1P Oost Brabant zijn we op zoek naar deeltijdse medewerkers die de functie van Eerstelijnspsycholoog Kind en Jongere opnemen.

 

Doel

Je biedt of laagdrempelige, generalistische psychologische hulp of gerichte zorg bij een hulpvraag van een kind/jongere en zijn/haar context. Je interventies beogen een grotere zelfredzaamheid van de (het) cliënt(systeem). Indien nodig stem je gericht af op omliggende zorg en/of leid je het cliëntsysteem toe naar meer gespecialiseerde hulp.

Taak

Je hoofdtaak bestaat uit het bieden van psychologische hulp binnen de 1e lijnszorg. Dit via het voeren van een beperkt aantal consultaties met een kind of jongere, zijn/haar ouder(s) of relevante gezinscontext. Dit omvat oa het maken van een inschatting pluis-niet pluis, psycho-educatieve interventies, toelichten van je interventies en trainen en aanleren van copingvaardigheden. Binnen 1G1P is dit ook vaak in het licht van een complexe context.

Daarnaast maken andere aspecten zoals groepswerk, teamvergaderingen, intervisies, miniteams, uitwerking van het ELP-aspect binnen het team, beleidsmatig meedenken deel uit van je takenpakket.

Plaats in samenwerkingsverband

Samen met de gezinscoaches ben je operationeel binnen het Intersectorale Team 1G1P Vlaams-Brabant Oost. Dit team wordt aangestuurd door de coördinator van het intersectorale team én de coördinatie vanuit het bredere samenwerkingsverband. De eerstelijnspsycholoog kind en jongere is dus een partner in een breed samenwerkingsverband van diensten en organisaties die jeugdhulp aanbieden: de partners van de brede instap (CLB, CAW, K&G), CGG, BJB, CKG, het GG netwerk Yuneco, …

Je interventies als ELP in concrete dossiers zijn vaak in samenwerking met andere hulpverleners. Je werkt op verschillende locaties en bent hoofdzakelijk maar niet exclusief gekoppeld aan 1 ELZ in de regio. Inhoudelijk werk je nauw samen met de tweedelijnspsycholo(o)g(en) uit de CGG sector die participeert aan het intersectorale team 1G1P.

Profiel

We zijn op zoek naar collega’s die zich kunnen vinden in onderstaand profiel.

Je beschikt over een master in de klinische psychologie, bent onderlegd in het werken met kinderen en jongeren en handelt conform het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog (B.S. 16 mei 2014, van kracht vanaf 26 mei 2014);

 • Je bent vertrouwd met de doelgroep kind en jongere en je hebt een gedegen kennis van de ontwikkelingspsychologie en hebt voeling met de leefwereld van deze doelgroep;
 • Je genoot een erkende basisopleiding die voldoende garantie biedt opdat de verschillende opdrachten in het kader van ELP-objectieven worden ingevuld of je bent bereid om deze te volgen;
 • Je profileert je generalistisch en niet specifiek op bepaalde problematieken;
 • Je bent deskundig in detectie en assessment van psychische problemen in de eerste lijn;
 • Je bent in staat om zowel individuele sessies, ouder-kind sessies als gezinssessies te begeleiden;
 • Je bent vertrouwd met kortdurende interventies en met bestaande mogelijkheden op het vlak van zelfhulp, online interventies en groepswerking;
 • Je kent de sociale kaart van de regio en je bent in staat om constructief samen te werken met netwerkpartners uit de nulde, eerste, tweede en derde lijn;
  • Je bent flexibel ingesteld en werkt efficiënt om de vele situaties die eigen zijn aan deze functie te kunnen opnemen;
  • Je werkt inclusief en bent gericht op de ontwikkeling van de eigen kracht van de (het) cliënt(systeem);
  • Je kan groepssessies organiseren, leiden en opvolgen;
  • Je bent bereid tot registratie en dossieropbouw binnen het EPD.
  • Je beschikt over een rijbewijs en een eigen wagen of kan je vlot verplaatsen binnen het werkingsgebied;
  • Je kan zelfstandig werken en functioneert goed binnen een team;
  • Je vlot kunnen uitdrukken in Frans en Engels is een pluspunt.
  • Competenties op het vlak van cultuursensitief werken, strekken tot aanbeveling.

  Wij bieden

  • Een halftijds contract van onbepaalde duur.
  • Tewerkstelling binnen CGG Vlaams-Brabant Oost, verloning volgens de vastgelegde barema’s (PC 331.00.20 ).
  • Een interessante verlofregeling met gradueel extra verlof volgens leeftijd.

  Interesse?

  Ben je gebeten door de het welzijn van kinderen en jongeren en jeugdhulpverlening en denk dat je intersectorale samenwerking daartoe helpend is? Wens je graag een nieuwe functie in dit samenwerkingsverband mee vorm te geven? Stuur dan je motivatie en CV naar anne.roekens@cgg-vbo.be, uiterlijk 22 februari 2021. Gesprekken vinden plaats tijdens de eerste helft van maart.

  Noot: gezien de coronamaatregelen zullen de eerste selectiegesprekken via beeldbellen georganiseerd worden. Echter in een latere fase worden wel live gesprekken voorzien met respect voor de strikte naleving van de coronamaatregelen.

   

   

   

Recent Posts