nobeltitel

Wie zijn we?

Nobel helpt jongeren zelfstandig wonen in een veilige en beschermde omgeving.
Een team van 4 begeleiders helpt je hierbij op weg.

Nobel biedt twee modules aan:

 • Kamertraining
 • Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen

Welke opvoedingshulp kan je krijgen?

De begeleiding is gericht op het realiseren van opvoedingsdoelen en opgroeidoelen.
Voor elke jongere wordt het perspectief van de hulpverlening samen bepaald en om de zes maanden geëvalueerd.
We werken altijd samen met het gezin.

Kamertraining is er voor jongeren vanaf 17 jaar.

In Malpertuus zijn er 10 studio’s. Hier kan je zelfstandig leren wonen.

 • Je individuele begeleider helpt je hierbij. Afspraken en de weekplanning worden met jou doorgenomen. Je kan hulp vragen bij het beheer van je geld en administratie. De begeleider houdt contact met school of werk.
 • Naast al deze praktische thema’s ga je aan de slag rond emotionele thema’s, het waarom van de problematische situatie thuis, eenzaamheid, verdriet, … Alles is bespreekbaar. Er worden oplossingen gezocht.
 • Contextbegeleiding: je familie blijft zeer belangrijk. Je hebt contact met je familie of de contextbegeleider heeft regelmatig contact met je familie.

Deze hulpverlening is niet rechtstreeks toegankelijk. Je moet een aanvraag indienen via de intersectorale toegangspoort.

Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen

 • Ben je tussen 17 en maximaal 25 jaar?
 • Kan je niet meer thuis wonen en wil je alleen wonen?
 • Wil je hulp krijgen bij het alleen wonen?

Dan is Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen een mogelijk hulpverleningsaanbod. Dit aanbod is niet rechtstreeks toegankelijk. De Intersectorale toegangspoort beslist of je hiervoor in aanmerking komt. Voor meer informatie: www.jeugdhulp.be

Het aanbod:

 • Een begeleider komt wekelijks bij je langs.
 • De begeleider ondersteunt je bij het zoeken naar een woning.
 • Je kan bij hem of haar steun vinden bij alle praktische zaken, financiën, administratie, …
 • En steun bij alle emotionele zaken.
 • Je kan hulp vragen bij het onderhouden van de contacten met je familie.
 • Je begeleider helpt je bij het uitbouwen van een netwerk van vrienden en familie.

Onze begeleiding is gratis.

Contact

Nobel – Malpertuus
Bukenstraat 44
1910 Kampenhout
Tel 016/61.76.70
Mail nobel@mfccombo.be

Giften

Heel erg bedankt

Welk geschenk moeten je gasten meebrengen voor je verjaardag, huwelijk, of ander feest? Zoek je een origineel geschenk dat altijd plezier doet? Steun voor de jongeren van Mfc Combo is altijd welkom. Contacteer giften@mfccombo.be of 016/23.73.32 voor meer uitleg.

Stort uw giften op rekening BE97 0016 6595 0849 van Mfc Combo met de vermelding gift Nobel. Giften vanaf 40 euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Je ontvangt je attest ten laatste eind februari van het volgend jaar.

In naam van alle jongeren heel erg bedankt.